Anonimowi Alkoholicy - Parafia p.w. św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy

Przejdź do treści


Spotkania Wspólnoty AA (Anonimowych Alkoholików) odbywają się
w każdą niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w salce na plebanii.

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca spotkania dla wszystkich chętnych
(mityng otwarty).


Dwanaście Kroków  AA

1.     Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2.     Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3.     Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga,  jakkolwiek Go pojmujemy.
4.    Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5.    Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6.    Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7.    Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8.    Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9.    Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe,
z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10.  Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się
do popełnianych błędów.
11.  Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi
z Bogiem, jakkolwiek Go  pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni  duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich  naszych poczynaniach.

Wróć do spisu treści