Czym jest spowiedź św.? - Parafia p.w. św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy

Przejdź do treści

Katechizm Kościoła Katolickiego o spowiedzi świętej:

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę,
a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. (KKK1422)

Penitent, który chce przystąpić do sakramentu pokuty powinien wypełnić następujące warunki:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Wróć do spisu treści