Informacje dla rodziców - Parafia p.w. św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy

Przejdź do treści

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w III niedzielę miesiąca.

Nauki przed sakramentem odbywają się w III piątek miesiąca.


Potrzebne dokumenty:

Odpis aktu urodzenia z USC (do wglądu).

Zaświadczenie z parafii Chrzestnych (jeśli są z poza naszej parafii), że mogą być Chrzestnymi.


Chrzestnym może być ten kto:

Jest katolikiem bierzmowanym i prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary.

Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

Przystąpi do spowiedzi św., a w dniu chrztu do komunii św. (spowiedź udokumentowana pisemnym potwierdzeniem Duszpasterza).

Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestny należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko z chrzestnym katolickim i to jedynie jako świadek chrztu.

Do obowiązków rodziców chrzestnych należy posiadanie podczas chrztu świecy i „białej szaty”.

Aby podkreślić, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła oraz sakramentem włączenia do ludu Bożego. udziela się go zwykle w kościele parafialnym, w którym powinna się znajdować chrzcielnica. Poza wypadkiem konieczności chrztu nie należy udzielać w domach prywatnych ani szpitalach. Zgodnie ze zwyczajem Kościoła chrztu świętego udziela się w niedzielę, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa. Chrystus zmartwychwstały jest szczególnie obecny w czasie Mszy Świętej, dlatego też dokonuje się obrzędu chrztu świętego najczęściej podczas niedzielnej Eucharystii.

Następna strona - Czym jest chrzest ?

Wróć do spisu treści