Liturgia sakramentu chrztu - Parafia p.w. św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy

Przejdź do treści

Menu główne:

Posługa i Sakramenty > Chrzest święty

LITURGIA SAKRAMENTU CHRZTU

Liturgia sakramentu chrztu rozpoczyna się poświęceniem wody chrzcielnej. Jeżeli w kościele jest do dyspozycji woda chrzcielna poświęcona w Wigilię Paschalną, wtedy zamiast poświęcenia ma miejsce krótkie dziękczynienie za tę wodę. Następnie zgromadzeni w kościele wyrzekają się zła i wyznają wiarę. Ważne jest, żeby rodzice dokładnie rozważyli te słowa, aby bardziej świadomie przeżywać obrzęd chrztu dziecka.

Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych
i zasiada po prawicy Ojca?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

Następnie pierwsza z rodzin wraz z dzieckiem i chrzestnymi podchodzą do kapłana. Kapłan prosi o przypomnienie imienia, jakie ma otrzymać dziecko. Rozpoczyna się wtedy najważniejsza część obrzędów chrztu świętego.

Kapłan: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni: Chcemy.

Kapłan: N, JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO (równocześnie polewa trzykrotnie główkę dziecka wodą).

Rodzice i chrzestni, wyrażając radość z dokonanego chrztu świętego dziecka, uwielbiają Trójcę Świętą: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Po ochrzczeniu wszystkich dzieci następują obrzędy, które podkreślają jeszcze bardziej wielkość otrzymanych łask:

Namaszczenie krzyżmem świętym. Kaplan podchodzi z naczyńkiem zawierającym krzyżmo święte do dziecka, zwilża kciuk prawej dłoni tym świętym olejem i namaszcza czoło dziecka:

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni(one) do ludu Bożego, wytrwali(ły) w jedności z Chrystusem Kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.

Włożenie białej szaty. Każdemu dziecku kapłan nakłada białą szatę, mówiąc:

N.N., staliście(łyście) się nowym stworzeniem i przyoblekliście(łyście) się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne.
Wszyscy: Amen.

Wręczenie zapalonej świecy. Kaplan zwraca się do rodziców i chrzestnych:

Przyjmijcie światło Chrystusa.
Wtedy ojciec dziecka lub chrzestny podchodzi do zapalonego paschału i zapala świecę dziecka.

Potem celebrans mówi:
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając
w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu obrzędów chrztu rozpoczyna się przygotowanie darów ofiarnych: chleba i wina.

poprzednia strona - Obrzęd przyjęcia dzieci


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego