Małżeństwo - Parafia p.w. św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy

Przejdź do treści

 
W celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące wcześniej (datę i godzinę ślubu można, a nawet należy zarezerwować z większym wyprzedzeniem). Ustalony wówczas jest również termin pierwszego spotkania, podczas którego spisany zostanie protokół przedmałżeński i po spotkaniu wygłasza się zapowiedzi przedślubne (narzeczony lub narzeczona z poza parafii otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii).
 
 
Wymagane i potrzebne dokumenty:
 
 
1. Przynajmniej jedna ze stron powinna mieszkać na terenie naszej parafii (jeśli oboje narzeczeni są z poza parafii wymagana jest zgoda lub licencja z parafii zamieszkania narzeczonych);
 
2. Ukończone 18 lat (w przypadku braku wieku narzeczonej wymagana jest pisemna zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa);
 
3. Dowody osobiste;
 
4. Metryki chrztu świętego, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia;
 
5. Świadectwo sakramentu bierzmowania (o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu);
 
6. W przypadku zawierania małżeństwa tzw. Konkordatowego, tzn. ze skutkami prawnymi wobec prawa cywilnego, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach, które ma ważność trzech miesięcy;
 
7. Świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego – mają ważność również te, które zostały wydane w szkole średniej (z katechezy przedmałżeńskiej); do Sakramentu Małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych.
8. Świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
 
 

 
Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej (datę ustala się wcześniej):
 
uzupełnia się brakujące dokumenty i zaświadczenia, w tym zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach;
 
podaje się dane świadków tj.: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania;
 
składane są podpisy w księgach parafialnych;
 
zostaje ustalony przebieg ceremonii.
 
 
W dniu ślubu:
 
Świadkowie przychodzą 15 minut przed ślubem do zakrystii kościoła i przynoszą:
 
świadectwa odbytej spowiedzi przedślubnej narzeczonych (jeśli nie zostały oddane podczas drugiego spotkania);
 
świadectwo ślubu cywilnego (jeśli był zawarty);
 
obrączki ślubne.

Wróć do spisu treści