Obrzęd przyjęcia dzieci - Parafia p.w. św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy

Przejdź do treści

OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECI

Zwykle rodzice wraz z dzieckiem i chrzestnymi proszeni są do pierwszych ławek przed ołtarzem. Po rozpoczęciu Mszy Świętej kapłan wita wszystkich i następuje obrzęd przyjęcia dziecka.

Kapłan: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: NN. (Należy głośno i wyraźnie podać imię bądź obydwa imiona dziecka; kolejno odpowiadają rodzice poszczególnych dzieci).

Kapłan: O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? Rodzice: O chrzest (wszyscy rodzice i chrzestni razem).

Kapłan: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga
i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Tak, jesteśmy tego świadomi.

Kapłan zwraca się także do chrzestnych:

Kapłan: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Kapłan: Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Kapłan, rodzice i chrzestni znaczą kciukiem prawej dłoni krzyż na czole dziecka.

Następnie rozpoczyna się liturgia Słowa Bożego:

W czasie tej części obrzędu czytane jest słowo Boże i kapłan wygłasza homilię. Kościół w ten sposób chce pobudzić wiernych do refleksji nad tajemnicą chrztu świętego. Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna, krótka litania do świętych, którzy będą patronami ochrzczonych dzieci, oraz modlitwa o oddalenie złego ducha, czyli egzorcyzm. To wstawiennictwo Kościoła wyraża się zewnętrznie poprzez gest włożenia ręki kapłana na głowę dziecka.

poprzednia strona - Symbolika obrzędów                                                                                                                               następna strona - Liturgia sakramentu chrztu

Wróć do spisu treści